Skip to content

Nhà lãnh đạo tương lai đều phải trải qua 4 cấp bậc này. Bạn đã đến level nào rồi??

Người có bốn cái NĂNG mà ai cũng sở hữu:

Tiềm năng – Kĩ năng – Khả năng – Tài năng
ReachYourPotential_slide5

  1. Tuyển dụng sinh viên, người hoàn toàn chưa có kinh nghiệm thực chiến, ta dùng nhân diện học, địa chất học, điểm số, khả năng bán thân, ta rút chốt, đánh giá họ dù chưa có khả năng chịu trách nhiệm cho vị trí tuyển dụng, nhưng đào tạo sẽ có cơ hội thành người hữu dụng.
    Đây là sơ khởi, là Tiềm năng.
  2. Đón họ vào, ta dạy, ta chỉ, ta bảo, dạy hoài bảo hoài mà không được ta chửi. Chửi cho ló cái khôn ra thì thôi. Giao cho họ task này task kia, bắt họ thực hành này nọ cho đến khi lành nghề. Họ đạt được Kĩ năng.
  3. Làm nhiều quen việc, thực nhiều hiểu nghề, gặp hàng trăm ca khác nhau, biết được trăm kế khác nhau. Rút kinh nghiệm, biết lựa chọn từng trường hợp người nào, hoàn cảnh nào, ca nào thì áp dụng kế sách nào cho phù hợp, “Trăm kế hay chưa bằng một kế phù hợp.” Đạt tới cảnh giới này, ta gọi đó là Khả năng.
  4. Cuối, đỉnh của đỉnh, cái năng khó nhất, hao tâm tổn sức nhất là, tài năng. Phải trải qua từng bậc “Năng” cấp, thì mới dám nghĩ tới nó. Năng này, đòi hỏi phải kiến thức nhất định, độ sâu từng loại hình phải liên tục được trau dồi, tham vấn khắp các chốn giang hồ, gặp biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt khác, có được sư phụ toàn năng cộng với chút may mắn trên trên rìa đá “thành công” thì may ra mới tỏa sáng. Đó là Tài năng.

Hiện, trên mặt bằng chung, lấy trung bình, mình đang ở mức “Tiềm năng”, vậy nên còn phải học nhiều lắm. Biết bản thân mình thế nên, dạo gần, ít nói, ít bàn chuyện người ta tập trung chuyện mình, vì, mình còn chưa ra hình thì ở đó mà bàn về ai……

Một chút điểm nhấn thời sinh viên đã là gì hơn ai,
Một công việc trong mơ ngay thời điểm này đã là gì hơn ai,
Dành cho các bạn, im lặng tập trung phát huy giá trị bản thân, mình chạy đường dài, đừng quan tâm họ nói gì làm gì. Mặc kệ họ. 5 năm. 10 năm. Hãy nhìn lại sẽ thấy kết quả ở đâu.

Categories

mindset

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: