Skip to content

ĐỊNH VỊ KHÁC BIỆT

ĐỊNH VỊ KHÁC BIỆT
Thường chúng ta nghĩ việc của chúng ta, nguời làm sáng tạo, quảng cáo, là làm sao để khách hàng thích thương hiệu. (90% các quảng cáo = 17 tỷ bảng) không hiệu quả.
Điều mấu chốt là làm sao để thương hiệu trở nên khác biệt.

Để có được thương hiệu, bạn phải có nhận diện.
Để có nhận diện, bạn phải có điểm khác biệt.
Nếu không có khác biệt, bạn phải tạo ra điểm khác biệt.

Ai là tổng thống đầu tiên của Mỹ?
Geogre Washington.
Ai là tổng thống thứ 44 của Mỹ?
Không biết.
Ai là tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ?
Barack Obama.
Đó là một định vị có sức nặng.
Đó là một thương hiệu đấy.

Categories

thương hiệu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: