Skip to content

Im lặng sáng tạo. Im lặng khác biệt.

“Đôi khi đối nghịch với một chân lý vĩ đại là một chân lý vĩ đại khác” – Alfred North Whitehead

Vào năm 1940, thế chiến thứ 2, nước Pháp sắp vào tay người Đức, Neville Chamberlain sắp từ nhiệm chức Thủ tướng Anh. Ông gọi Churchill và Lord vào văn phòng:
“Này, một trong hai anh sẽ phải lên thay đổi. Ai sẽ làm đây?”
Churchill nói: “Trong cái nền văn hoá lịch sự quá đỗi này, tôi biết rằng chả có gã người Anh nào lại nói “Để đó tôi làm cho”.
Cho nên hễ ai mở mồm trước là người đó đi tong. Đó là 30 giây dài nhất cuộc đời tôi, nhưng không gì có thể khiến tôi lên tiếng được.”
Cuối cùng, Halifax không giữ im lặng được và nói “Chà, tôi nghĩ ngài nên nhường vị trí lại cho Winston.”
Winston chấp nhận và trở thành Thủ tướng.
Hãy hình dung lịch sử sẽ như thế nào nếu Churchill lên tiếng trước.
#davetrott

Categories

sáng tạo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: