Skip to content

Niềm tin sáng tạo

“Người sáng tạo muốn biết tuốt. Người ấy muốn biết tất tần tật: từ lịch sử cổ đại, toán học thế kỉ, cách cắm hoa, phát triển tương lai. Người này sẽ chẳng thể ngờ có một ngày những ý tưởng ấy hợp lại thành một ý tưởng lớn.
Ý tưởng đến chỉ cần 6 phút, hoặc mất 6 năm lẩn thẩn trên đường.
Nhưng người làm sáng tạo có niềm tin rằng điều đó sẽ xảy ra.”
– Carl Ally 

creative-method-workshop-edition-94-728.jpg

Categories

sáng tạo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: