Skip to content

hoả mù

mối đe doạ thường đáng sợ hơn thứ tạo ra nó

thách đấu với kẻ mạnh hơn không đồng nghĩa với việc bạn được coi là kẻ yếu

tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, hầu hết là trong mọi trường hợp

tại sao lại là rest in peace mà không là live in peace

nhanh hơn nghĩa là chậm hơn, nếu bạn đi sai hướng

bạn sợ tiêu cực, vì đơn giản tiêu cực mà bạn đang có nó chỉ ở lưng chừng, chỉ khi nào bạn đẩy nó đến mức cực đại, bạn sẽ thấy phép màu từ vòng âm dương

sức mạnh không chỉ là những gì bạn có mà còn là những gì kẻ thù nghĩ rằng bạn có

Categories

sáng tạo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: