Skip to content

Just Do It!

Làm gì cũng được, miễn là làm được.

#twistmaster #strivingminds #strategythinker

Khi còn trẻ, điều mà chúng ta mong muốn – là được chứng minh bản thân. 
Được người khác nhận ra rằng mình có giá trị. 

Khi còn trẻ, điều chúng ta thường làm là nói thay vì lắng nghe – vì tinh thần hứng khởi luôn muốn đóng góp ý tưởng sáng tạo có một không hai. 

Khi còn trẻ, điều chúng ta thường muốn là dẫn dắt người khác – tay trỏ hướng thẳng về phía địch cùng khẩu hiệu tiến lên. 

Tất cả ba điều ấy cộng lại với nhau, chúng ta sẽ tạo thành một kẻ mà-ai-cũng-biết-và-cũng-ghét. 

Cũng là chứng minh giá trị, nhưng trước đó, cần phải chọn chỗ để chứng minh. 

Cũng là chúng ta nói, nhưng trước đó, cần phải chọn người và nơi để nói. 

Cũng là muốn dẫn dắt người khác, nhưng trước đó, cần phải biết những người bên cạnh mình là chiếu trên hay dưới. 

Tất cả ba điều ấy cộng lại, chúng ta sẽ là kẻ mà-ai-cũng-biết-và-tôn-trọng. 

Vì đơn giản, bạn phải chọn. 
Vì đơn giản, bạn thích làm điều mình muốn thì đó là lựa. 

Nhưng, lựa xong thì phải chọn.
Chọn sân mà chơi. 
Chọn người mà kết bạn

Và quan trọng nhất, chọn blog mà đọc.

Categories

sáng tạo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: