Skip to content

Nỗi sợ lớn nhất của marketer là ?

Nỗi sợ lớn nhất của marketer..

Không đủ ngân sách chạy. 
Sản phẩm không có điểm thuận lợi. 
Đối thủ chạy media kinh khủng khiếp. 
Nhân sự mỏng không đủ khả năng tổ chức và vận hành chiến dịch. 
Đối tác gặp sự cố.
Có rất nhiều nỗi sợ hợp lý đến từ marketer nhà mình. 

Tất cả nỗi sợ trên đều đúng. 
Nhưng không phải lớn nhất.

Nỗi sợ lớn nhất.
Ý tưởng của bạn không đủ sức lan toả!?

Categories

sáng tạo

Tags

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: