Skip to content

Categorychiến lược

Khi làm chiến lược truyền thông, tại sao lại phải quan tâm đến Ngành Hàng trước rồi mới đến Thương Hiệu sau? Có gì sai ở đây sao?

Điều đầu tiên, trước khi bạn vừa đọc brief và bất chợt ý tưởng tóe loe lên trong đầu. Bạn hãy ghi thật nhanh xuống giấy kẻo ý tưởng lại … Continue Reading Khi làm chiến lược truyền thông, tại sao lại phải quan tâm đến Ngành Hàng trước rồi mới đến Thương Hiệu sau? Có gì sai ở đây sao?