Skip to content

Categorymarketing

“Khách hàng không muốn mua một mũi khoan ba phân, họ muốn một cái lỗ khoan ba phân.”

#twistmaster #strivingminds #strategythinker Trước khi muốn sáng tạo một điều gì đó mới mẻ, lớn lao, hãy tự vấn mình rằng, mình đã hiểu hiện trạng, tình hình, bối cảnh, sự vât, … Continue Reading “Khách hàng không muốn mua một mũi khoan ba phân, họ muốn một cái lỗ khoan ba phân.”