afingersnap
Check-list 13 điều khi làm product marketing

Chiến lược Product Marketing  là gì?

Chiến lược, chiến lược, chiến lược.

Có rất nhiều tên khác nhau được sử dụng cho chiến lược - kinh doanh, Marketing, GTM, sản phẩm - đến mức khó có thể hiểu chính xác những gì được bao hàm trong mỗi tên.

Vậy thực chất thuật ngữ “Chiến lược Marketing sản phẩm” ám chỉ điều gì?

Hãy bắt đầu bằng cách xem lại Product Marketing là gì

Thuật ngữ "Product Marketing" (tiếp thị sản phẩm) đề cập đến chiến lược mà nhóm marketing sản phẩm sẽ thực hiện để thúc đẩy tăng trưởng trong kinh doanh.

Đây thường sẽ là sự kết hợp của bốn loại chiến lược: chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing, chiến lược GTM (Go-to-market) và chiến lược sản phẩm.

Tôi viết “chiến lược marketing sản phẩm” trong ngoặc kép ở đây vì định nghĩa cụ thể, và có thể là duy nhất cho mỗi công ty vì vai trò và trách nhiệm marketing sản phẩm thường khác nhau ở mỗi công ty. Mỗi công ty cũng sử dụng các thuật ngữ khác nhau cho các chiến lược cụ thể của họ.

"Chiến lược marketing sản phẩm" thường bao gồm nhiều chủ đề sau:

 1. Phân tích hiệu quả kinh doanh - Nếu sản phẩm của bạn đã có mặt trên thị trường, bạn đánh giá gì về hiệu quả kinh doanh hiện tại và các lĩnh vực chính cần cải thiện mà bạn cần giải quyết trong chiến lược sắp tới của mình?
 2. Xu hướng thị trường - Danh mục chính và xu hướng ngành sẽ ảnh hưởng hoặc giúp khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh của bạn là gì? Làm thế nào bạn sẽ tận dụng được những cơn gió ngược và bạn sẽ giảm thiểu những cơn gió ngược như thế nào?
 3. Cơ hội kinh doanh - Quy mô của cơ hội thị trường mà bạn đang nắm bắt là bao nhiêu? Cơ hội nên được thể hiện rõ ràng ở cả a) khách hàng và b) TAM (tổng thị trường có thể giải quyết - thường được tính trong doanh thu).
 4. Phân khúc và Mục tiêu - Các loại phân khúc khách hàng khác nhau trong cơ sở khách hàng tiềm năng của bạn là gì? Bạn đang theo đuổi (những) nhóm nào với tư cách là đối tượng mục tiêu của mình? Đối tượng mục tiêu của bạn (chính/phụ/hào quang) sẽ là phân khúc khách hàng tìm thấy giá trị nhất trong sản phẩm của bạn.
 5. Thông tin chi tiết chính về khách hàng và quan điểm của đối tượng mục tiêu - Hồ sơ nhân khẩu học, nhu cầu, động cơ và những người có ảnh hưởng mua hàng của đối tượng mục tiêu của bạn là gì? Những thông tin chi tiết chính sẽ tác động đến định vị, lộ trình sản phẩm và kế hoạch ra mắt của bạn là gì?
 6. Phân tích cạnh tranh - Điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh của bạn là gì và bạn sẽ phân biệt họ như thế nào trong cả sản phẩm và marketing? Điều này thường bao gồm một phân tích SWOT đầy đủ, trong đó nêu rõ điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa.
 7. Định vị - Thông điệp chính bạn muốn sử dụng trong hoạt động marketing để phản ánh những lợi ích khác biệt của bạn đối với khách hàng là gì?
 8. Lộ trình sản phẩm - Những sản phẩm và tính năng nào sẽ hỗ trợ khả năng mang lại giá trị khác biệt cho đối tượng mục tiêu của bạn?
 9. Giá cả và Bao bì - Sản phẩm của bạn sẽ được định giá như thế nào và nó sẽ được cung cấp cho khách hàng như một phần hoặc độc lập với các dịch vụ sản phẩm khác của bạn?
 10. Thương hiệu và Đặt tên - Thương hiệu cho sản phẩm của bạn và đặt tên cho các tính năng chính (nếu có) là gì?
 11. Chiến lược điểm bán hàng hoặc RTM (Route-to-market, Định tuyến đến thị trường) - Bạn sẽ bán hàng như thế nào? Trực tiếp thông qua một trang web trực tuyến? Trực tiếp thông qua một ứng dụng di động? Thông qua một lực lượng bán hàng?
 12. Các chỉ số thành công - KPIs nào sẽ xác định rằng bạn đã thành công trong việc phát triển doanh nghiệp? Đối với năm 1? Đối với năm 2?

Tùy thuộc vào định nghĩa Marketing Sản phẩm của công ty bạn, điều này cũng có thể được định nghĩa khác

Đôi khi, một chiến lược marketing sản phẩm cũng có thể bao gồm những gì thường là trọng tâm của "kế hoạch tiếp thị", là kế hoạch bên ngoài để thực hiện chiến lược tiếp thị:

 • 13. Marketing kênh hoặc kế hoạch marketing GTM - Bạn sẽ sử dụng kênh tiếp thị nào để quảng cáo về sản phẩm của mình? Chạy Ads? Mạng xã hội? PR? Influencer? Hội thảo? Các sáng kiến cho mỗi kênh là gì? Lịch trình của các sáng kiến/hoạt động là gì và thông điệp và quảng cáo trông như thế nào?

Tùy thuộc vào từng công ty, kế hoạch marketing này sẽ được đưa vào tài liệu chiến lược tổng thể hoặc riêng biệt.

Bất kể thông tin này được trình bày như thế nào, các yếu tố của chiến lược marketing sản phẩm này rất quan trọng để vạch ra chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh - điều mà một chiến lược marketing sản phẩm tuyệt vời sẽ làm được.

Nội dung trên được dịch từ bài viết What is Product Strategy? của tác giả Melinda Chung.

Tiếp thị sản phẩm hay Product Marketing là một phần tối quan trọng đối với doanh nghiệp nói chung, và startup nói riêng.

afingersnap, với tầm nhìn và sứ mệnh trở thành bệ phóng cho thế hệ trẻ khởi nghiệp, sẽ là bước khởi đầu cho các bạn xây dựng thương hiệu bản thân, đồng thời áp dụng những thứ đã học lên chính những sản phẩm/dịch vụ của mình.

Tìm hiểu thêm và trở thành những người tiên phong đồng hành cùng chúng tôi tại đây.

đánh giá bài viết (1)
{{ type.title }}
{{ type_vote.total_like }} lượt đánh giá
{{ count.title }}
{{ count.total_like }}
0
tàm tạm
0
giàu thông tin đấy
0
có thể ứng dụng đây
0
nội dung mình cần đây rồi yeee
1
góc nhìn lạ lùng nhưng thú vị đấy
gửi
Bài viết liên quan
bình luận (3)
Duy Nguyễn
5months
report bình luận này
highlight
highlight bị vàng

hủy
chia sẻ
Duy Nguyễn
5months
report bình luận này
Tôi viết “chiến lược marketing sản phẩm” trong ngoặc kép ở đây vì định nghĩa cụ thể, và có thể là duy nhất cho mỗi công ty vì vai trò và trách nhiệm marketing sản phẩm thường khác nhau ở mỗi công ty. Mỗi công ty cũng sử dụng các thuật ngữ khác nhau cho các chiến lược cụ thể của họ.
hi
hủy
chia sẻ
Duy Nguyễn
5months
report bình luận này
Marketing
hay
hủy
chia sẻ